تماس با ما

 

اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري استان هرمزگان

نشاني :  بندرعباس - سه راهي فرودگاه

 

تلفنخانه : 076-33665549-51

دفترمديركل :  076-33665552

روابط عمومي :33680891-076

دورنگار دفتر مديركل : 076-33665548

دورنگار دبيرخانه : 33676695 -076

شماره پيامك : 3000763701 

صندوق پستي : 93815-79169

پست الکترونیک روابط عمومی : ravabetomomi@hormozgan.frw.org.ir

 
فرم پيشنهادات
دريافت کننده:
نام و نام خانوادگی:  
ايميل فرستنده:       
موضوع:
پيغام:
فایل ضمیمه:
کد:
  (حروف مشاهده شده را وارد نماييد)
 
فرم هاي راهنماي ارباب رجوع
طرح انتقاد و یا شکایت
شماره تماس
فکس
پست الکترونیک (ایمیل )
نشانی
توضیحات
  
(حروف و يا اعداد مشاهده شده را وارد نماييد)