پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - مقاله " بررسی شبکۀهمکاري میان نهادهاي دولتی و مردمی رسمی در اجراي پروژه هاي آبخیزداري و نقش آن در کاهش فرسایش خاك (مطالعۀ موردي دهستان برنطین/ استان هرمزگان) تهیه و تنظیم : علی معینی "
بازدید : 1281 22 دی 1392 ساعت 8:41 شماره :26644

مقاله " بررسی شبکۀهمکاري میان نهادهاي دولتی و مردمی رسمی در اجراي پروژه هاي آبخیزداري و نقش آن در کاهش فرسایش خاك (مطالعۀ موردي دهستان برنطین/ استان هرمزگان) تهیه و تنظیم : علی معینی "


 | 
نام و نام خانوادگی :  
پست الکترونیک :  
متن پیام :  
  
فرم هاي راهنماي ارباب رجوع
طرح انتقاد و یا شکایت
شماره تماس
فکس
پست الکترونیک (ایمیل )
نشانی
توضیحات
  
(حروف و يا اعداد مشاهده شده را وارد نماييد)