پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - بررسی تأثیر اقدامات مکانیکی آبخیزداري بر كاهش سیلخیزي با استفاده ازمدل در حوزه آبخیز دهگین استان هرمزگانHEC-HMS فهیمه غفاری گوشه و علی اکبر جمالی
بازدید : 1309 22 دی 1392 ساعت 8:49 شماره :26648

بررسی تأثیر اقدامات مکانیکی آبخیزداري بر كاهش سیلخیزي با استفاده ازمدل در حوزه آبخیز دهگین استان هرمزگانHEC-HMS فهیمه غفاری گوشه و علی اکبر جمالی

 

بررسی تأثیر اقدامات مکانیکی آبخیزداري بر كاهش سیلخیزي با استفاده ازمدل
   در حوزه آبخیز دهگین استان هرمزگانHEC-HMS 

فهیمه غفاری گوشه و علی اکبر جمالی

 

 

 | 
نام و نام خانوادگی :  
پست الکترونیک :  
متن پیام :  
  
فرم هاي راهنماي ارباب رجوع
طرح انتقاد و یا شکایت
شماره تماس
فکس
پست الکترونیک (ایمیل )
نشانی
توضیحات
  
(حروف و يا اعداد مشاهده شده را وارد نماييد)