پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - مناقصه 1
مناقصه 1

اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري استان هرمزگان در نظر دارد مناقصه عمومی اجراي پروژه ها بشرح ذيل به شماره 11780/35/88 را از طريق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزارنماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهادمناقصه گران وبازگشایی پاکت ها ازطریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد)به آدرسwww.setadiran.irانجام خواهدشد ولازم است مناقصه

گران درصورت عدم عضویت قبلی،مراحل ثبت نام درسایت مذکوروخواهدشد ولازم است مناقصه گران درصورت عضویت قبلی،مراحل ثبت نام درسایت مذکور ودریافت گواهی امضای الکترونیکی راجهت شرکت درمناقصه محقق سازند.تاریخ انتشار مناقصه درسامانه تاریخ 16/11/95می باشد. ضمنا" هزينه درج آگهي به عهده برنده مناقصه مي باشد.

-مهلت زمانی دریافت اسنادمناقصه ازسایت :ازساعت8روزشنبه مورخ 16/11/95تا ساعت15 روز یکشنبه مورخ24/11/1395

- آخرین مهلت تحويل پيشنهادها به همراه سایراسنادتاپايان وقت اداري 8/12/95مي باشد.

- مدت اعتبار پيشنهادها3ماه از آخرين مهلت تحويل پيشنهادها است.

- زمان بازگشایی پاکت ها: روز شنبه مورخ 10/12/95درساعت10:00صبح مي باشد.

اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر درخصوص اسنادمناقصه :

- آدرس : بندرعباس جنب بوستان خليج فارس (پارك جنگلي) اداره كل منابع طبيعي وآبخيزداري واحد امور قراردادها(جلسه گشايش پيشنهادها در سالن جلسات اين اداره كل برگزار مي گردد) .

- تلفن :33680896-076 واحد امور قرار دادها تماس حاصل نمائيد.

اطلاعات سامانه ستادجهت انجام مراحل عضویت درسامانه:

آدرس وتلفن دفترثبت نام :نام متصدی:آقای امیرمختارجوکار-بندرعباس-بلوارطالقانی-نبش خیابان بهادرجنوبی-بانک ملت شعبه خلیج فارس-طبقه همکف شرکت مهندسی یاس ارغوانی-کدپستی7917675769

رديف

موضوع مناقصه

شهرستان محل اجرا

برآورد اوليه (ريال )

مدت زمان اجرا، (ماه)

مبلغ تضمين شركت درمناقصه (ريال)

رتبه مجاز شركت در مناقصه

1

عملیات آبخیزداری حوزه انجیره

 

بندرلنگه

2,992,370,000

12

149,618,500

حداقل پایه 5آب یاابنیه

2

عملیات آبخیزداری حوزه خالصی

قشم

3,449,843,000

12

172,492,150

حداقل پایه 5آب

3

عملیات آبخیزداری حوزه دستگردناگرد

بشاگرد

3,044,952,000

12

152,247,600

حداقل پایه 5آب

4

عملیات آبخیزداری حوزه سرکهنان

رودان

2,881,985,000

12

144,099,250

حداقل پایه 5آب

5

عملیات آبخیزداری حوزه نامدر

بندرعباس

6,499,728,000

12

324,986,400

حداقل پایه 5آب

6

عملیات آبخیزداری حوزه طیفکان

بندرعباس

8,328,491,000

12

416,424,550

حداقل پایه 5آب

 روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی وآبخیزداری استان هرمزگان

 
چاپ | ارسال به ديگران  | 
فرم هاي راهنماي ارباب رجوع
طرح انتقاد و یا شکایت
شماره تماس
فکس
پست الکترونیک (ایمیل )
نشانی
توضیحات
  
(حروف و يا اعداد مشاهده شده را وارد نماييد)