پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - مزایده
مزایده

اداره کل منابع طبيعي وآبخيزداري استان هرمزگان درنظر دارد اموال مشروحه ذيل را از طريق مزايده عمومي و با شرايط اعلام شده به فروش برساند متقاضيان مي توانند از تاريخ درج آگهي نوبت اول تا پايان وقت اداري مورخ5/7/95 در قبال واريز وجه به مبلغ300,000ريال به ازای هرخودرو به حساب شماره مهر2164215402004نزد بانك كشاورزي شعبه بندرعباس با ارائه اصل فيش واريزي به نشاني استان هرمزگان-شهرستان بندرعباس-جنب بوستان خليج فارس(پارك جنگلي)-اداره كل منابع طبيعي وآبخيزداري واحد امور قراردادهااسناد مزايده را دريافت نمايند.

1- نحوه دريافت اسناد مزايده ازتاريخ انتشار آگهي نوبت اول به مدت 7روزكاري ازساعت 8صبح لغايت 15از طريق مراجعه حضوري

2- محل بازديد متقاضيان از خودروها:استان هرمزگان-شهرستان بندرعباس-جنب بوستان خليج فارس(پارك جنگلي)-اداره كل منابع طبيعي وآبخيزداري-واحدانبار

3- تضمين شرکت در مزايده : طبق شرايط مندرج در اسناد مزايده ومعادل 10درصد مبلغ پيشنهادي تهيه و ارائه گردد .

5-   آخرين مهلت تسليم پيشنهادها تاپايان وقت اداري روزپنجشنبه مورخ 19/7/95 و گشايش پيشنهادها و قرائت در ساعت 10صبح مورخ 24/7/95 در محل سالن جلسات اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري استان هرمزگان مي باشد .

6- ساير شرايط مطابق اسناد مزايده مي باشد .

7- هزينه هاي درج آگهي ها و ثبت در دفتر خانه اسناد رسمي و نقل و انتقال اسناد مالكيت (حسب مورد) به عهده برندگان مزايده خواهد بود.

 تلفن تماس :33680896-076

رديف

نوع خودرو

تعداد دستگاه

1

سواري پژو405-مدل1386

1

2

سواري پژو405-مدل1388

1

3

سواري پژو405-مدل1382

1

4

سواري پژو405-مدل1386

1

5

سواري پژو405-مدل1388

1

6

سواري پژو405-مدل1386

1

7

سواري پژو405-مدل1385

1

8

وانت مزدا دوکابین-مدل1380

1

9

نیسان پیکاپ-مدل1384

1

10

نیسان پیکاپ-مدل1387

1

11

نیسان پیکاپ-مدل1383

1

12

نیسان پیکاپ-مدل1383

1

 

روابط عمومي اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري استان هرمزگان

 
چاپ | ارسال به ديگران  | 
فرم هاي راهنماي ارباب رجوع
طرح انتقاد و یا شکایت
شماره تماس
فکس
پست الکترونیک (ایمیل )
نشانی
توضیحات
  
(حروف و يا اعداد مشاهده شده را وارد نماييد)