پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - بستک
بستک

آدرس

شهرستان

تلفن همراه

تلفن ثابت

کد دفتر

نام و نام خانوادگی

رديف

بستك-بلوار آيت الله خامنه اي

بستک

9179649202

07643221311

72371083

فرزانه آبيار

1

بستك-روبرو بيمارستان و كلينيك فكري

بستک

09173641162

07643221212

72371005

مسعود مظفر

2

بستك-ميدان بسيج

بستک

09173688345

07643225332

72371091

محمد رحیمی

3

بستک-خیابان ولیعصر -روبروی بیمارستان فکری

بستک

09190050040

07643221111

72371118

منیره رحمان شناس

4

بستک- روستای دهنگ

بستک

09171996583

07644376456

93506

مژگان مرتضوی

5


بستک

09177627276


72371181

محمد رسول پناه

6

شهرستان بستک - روستای کوخرد

بستک

09170313135

07644395020

49561

هشام دهدار

7

جناح -خیابان بهزیستی جنب دبیرستان فرشادی ساختمان نگین

بستک-جناح

09173623919

07643244241

72371007

ابراهیم شریفی

8


بستک-جناح

09385437903

07643242913

72371160

محمد شریف ملا

9

شهرستان بستک - روستای کمشک-دفتر آی .سی .تی روستایی-حسن شجاع

بستک-روستای کمشک

09177625284

07644360000

93509

حسن شجاع

10

چاپ | ارسال به ديگران  | 
فرم هاي راهنماي ارباب رجوع
طرح انتقاد و یا شکایت
شماره تماس
فکس
پست الکترونیک (ایمیل )
نشانی
توضیحات
  
(حروف و يا اعداد مشاهده شده را وارد نماييد)