پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - رودان
رودان

خدمات قابل ارائه

آدرس

شهرستان

تلفن همراه

تلفن ثابت

کد دفتر

نام و نام خانوادگی

رديف

تلفن همراه - مرزنشینان-مالیت خودرو-ثبت احوال-برق-بانک رفاه

رودان-غرب بلوار انقلاب -بانك ملي سابق

رودان

09177654328

07664227368

72371099

مرضيه رشيدي

1

پست - پست بانک - تلفن ثابت - تلفن همراه - مرزنشینان-دارایی-برق-شهرداری

رودان -بلوار انقلاب جنب بانک ملت

رودان

09164202500

07664221441

72371113

نرگس یارالهی

2

پست - پست بانک - تلفن ثابت - تلفن همراه - مرزنشینان

رودان-بلوار انقلاب-جنب تامين اجتماعي

رودان

09178574589

07664224567

72371086

عبدالحسین فا ضلی

3


رودان-دهبارز-جنب بانك سپه-ساختمان هاشمي

رودان

09171650047

07664227401

72371064

حاميه صالحي بالاشهري

4


رودان-شهربیکاه روبروی شهرداری

رودان-بیکاه

09353324916

07664272222

72371140

سعید داوری

5رودان-جغین

09179566356

09179566356

72371162

علی سلیمی

6

دفتر جدید

رودان جغین

رودان-جغین

09387216099

076664253215

72371165

ام لبنین خوشدل جغین

7

چاپ | ارسال به ديگران  | 
فرم هاي راهنماي ارباب رجوع
طرح انتقاد و یا شکایت
شماره تماس
فکس
پست الکترونیک (ایمیل )
نشانی
توضیحات
  
(حروف و يا اعداد مشاهده شده را وارد نماييد)