پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - قشم
قشم

خدمات قابل ارائه

آدرس

شهرستان

تلفن همراه

تلفن ثابت

کد دفتر

نام و نام خانوادگی

رديف

پست - پست بانک - تلفن ثابت - تلفن همراه - مرزنشینان

خیابان ولیعصر مجتمع فردوسی

قشم

09173678652

07635240081

72371061

حسن احمد زاده

1

پست - پست بانک - تلفن ثابت - تلفن همراه - مرزنشینان

قشم -خیابان شهید منتظری جنب بانک ملت

قشم

09177632513

07635221451

72371130

منوچهر فلامرزی

2

پست - مرزنشینان- تلفن همراه - تلفن ثابت

قشم -میدان پاسداران سربالیی برگ سبز کوچه مسجد توحید

قشم

09177619517

07635222051

72371145

حسن سعیدی گربندی

3


درگهان مجتمع نگین پلاک 100

قشم-درگهان

09171619979

07635263465

72371048

طیب دریا نورد

4

پست-تلفن ثابت-تلفن همراه -پست بانک-مرزنشینان

قشم -سوزا

قشم-سوزا

09172835828

07635723270

72371123

عادل سلامی

5

جدیدالتاسیس

هرمزگان-قشم-کاروان

قشم-کاروان

09172123242

07635423585

72371151

عبدالجواد کمالی

6

 

چاپ | ارسال به ديگران  | 
فرم هاي راهنماي ارباب رجوع
طرح انتقاد و یا شکایت
شماره تماس
فکس
پست الکترونیک (ایمیل )
نشانی
توضیحات
  
(حروف و يا اعداد مشاهده شده را وارد نماييد)