پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - قلعه قاضی
قلعه قاضی

خدمات قابل ارائه

آدرس

شهرستان

تلفن همراه

تلفن ثابت

کد دفتر

نام و نام خانوادگی

رديف

پست - پست بانک - تلفن همراه - تلفن ثابت

قلعه قاضي-جنب بانك ملت

بندرعباس-قلعه قاضی

09176930753

09171573840

72371073

سكينه كريمي قلعه قاضي

1

چاپ | ارسال به ديگران  | 
فرم هاي راهنماي ارباب رجوع
طرح انتقاد و یا شکایت
شماره تماس
فکس
پست الکترونیک (ایمیل )
نشانی
توضیحات
  
(حروف و يا اعداد مشاهده شده را وارد نماييد)