پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - کنگ
کنگ

خدمات قابل ارائه

آدرس

شهرستان

تلفن همراه

تلفن ثابت

کد دفتر

نام و نام خانوادگی

رديف

پست - پست بانک - تلفن ثابت - تلفن همراه - مرزنشینان

بندركنگ

کنگ

09338211009

07623331265

72371047

محمود فرهمند

1

درحال راه اندازی

بندركنگ -خیابان طالقانی بین بانک صادرات واداره پست

کنگ

09178621618

0762332694

72371050

مسعود احمدی

2

جدید التاسیس

بندرکنگ-خ شهید رجائی-ساختمان عقیلی

کنگ

09177623296

07623334415

72371114

مریم مقیمیان

3

چاپ | ارسال به ديگران  | 
فرم هاي راهنماي ارباب رجوع
طرح انتقاد و یا شکایت
شماره تماس
فکس
پست الکترونیک (ایمیل )
نشانی
توضیحات
  
(حروف و يا اعداد مشاهده شده را وارد نماييد)