پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - خدمات میز خدمت
خدمات میز خدمت
 

خدمات فابل ارائه به ارباب رجوع از طریق میز خدمت اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان هرمزگان

ردیف

عنوان خدمت

کد شناسه خدمت

مدارک لازم

مدت زمان لازم برای انجام خدمت

1

 

 

فرایند پاسخگویی به استعلامات معدن

 

14041197100

- نامه استعلام از سامان صنعت و معدن 

2- در صورت موافقت شهرستان و کمیته طرحهای عمومی عمرانی و معادن فرم تعهد پر شود

 

30 روز

2

صدور کارت همیار طبیعت

14061198113

مدارک لازم برای کارت دانش آموزی :

1- ارائه کارت شناسایی

2- عکس

3- میزان تحصیلات شغل- تلفن

1 ساعت الی 1 روز

3

 فرایند بررسی آراء جهت طرح در کمیته تایید آرا (مدت زمان پاسخگویی سه هفته

 

1302119811

1

1-نامه شهرستان مبنی بر طرح در کمیته

2-برگه رای

3-نقشه utm  دار تائید شده و ممهور به مهر اداره شهرستان

4-صورتجلسه کارشناسی اعضاء

5-عکس هوایی

              

3 هفته

                     

4

پذیرش کارآموزی دانشجویان دانشگاه

14061198113

1- ارائه کارت شناسایی

2- معرفی نامه کارآموزی

1 روز

5

درخواستهای استعدادیابی و تخصیص اراضی ملی و دولتی جهت اجرای طرحهای مختلف

13021198110

1- درخواست مکتوب از سوی مدیریت امور اراضی

2- لوح فشرده و کروکی محدوده مورد درخواست با مختصات UTM

15 روز

6

ارائه تسهیلات بانکی

13021198118

1-     ارائه کارت شناسایی

2-     برگ مجوز فعالیت

3-     درخواست کتبی

4-     پروانه بهره برداری آب

5-     تصویر استعلام بانک

3 روز

7

واگذاری (بهره برداری)اراضی حریم و بستر دریاها و دریاچه ها 

14041197100

1- ارائه درخواست از سوی اداره دولتی متولی

2- موافقت اصولی طرح مورد نظر

3- ارائه پاسخ استعلام ها

37 روز

8

گواهی کسر درخصوص آرا صادره از محاکم قضایی

1302119811

1- تصویر دادنامه بدوی و تجدیدنظر

2- نقشه utm دار ممهور به مهر اداره شهرستان و تائید کارشناسان

3- نامه کسر اداره ثبت اسناد شهرستان مربوطه

4- فایل رقومی

5- تایید شهرستان مربوطه وصورتجلسه تحویل عرصه

3 هفته

9

تهیه طرح های مرتعداری

13021198107

1- درخواست کتبی دامدار

2- نقشه محدوده عرفی

3- ارائه کارت شنایایی

در صورت تایید طرح 8 ماه و 3 هفته

در غیر اینصورت جهت رفع ایرادات 8 ماه

10

ممیز مرتع

13021197103

1- تکمیل فرم شماره 2

2- ارائه کارت شناسایی

3- دو قطعه عکس

جهت ممیز مرتع 1 روز

و جهت صدور پروانه چرا یکسال از زمان ممیزی باید بگذرد

11

درخواست نهال

13021198100

1- درخواست نهال توسط اشخاص حقیقی(کپی کارت ملی)، سازمانها و ارگانهای دولتی- نیروی های نظامی

2- نقشه کاشت به صورت مختصات دار (UTM)

3- گزارش بازدید کارشناس

3 روز

12

اجرای طرح زراعت چوب

13021198102

1- درخواست متقاضی

2- ارائه نقشه عرصه مورد نظر به صورت مختصات دار (UTM)

3- مجوز استحصال آب

4- آزمایش آب و خاک

5- گزارش کارشناس شهرستان

6-تهیه طرح مورد نظر

7-مصوبه کمیته فنی

8-انعقاد قرارداد

9- ارائه کارت شناسایی

15 روز

13

اجرای طرحهای جنگل کاری ، پارکهای جنگلی و توسعه فضای سبز

13021198103

1- درخواست متقاضی

2- ارائه کارت شناسایی

3- ارائه نقشه عرصه مورد نظر به صورت مختصات دار (utm)

4-مجوز استحصال آب

5- آزمایش آب و خاک

6- گزارش کارشناس شهرستان

7-تهیه طرح مورد نظر

8-مصوبه کمیته فنی

9-انعقاد قرارداد

15 روز

14

واگذاری اراضی بیابانی

14041198105

1- درخواست متقاضی احیاء اراضی بیابانی

30 روز

15

ثبت نام شرکت تعاونی های منابع طبیعی و آبخیزداری

14061198113

1- نامه درخواست

2- ارائه کارت شناسایی

3- اطلاعات طرح

4- طرح

1 ساعت

16

درخواست انجام اقدامات آبخیزداری منطقه ای

13021198104

1- درخواست کتبی با مهر شورای منطقه بر انجام اقدامات آبخیزداری

14 روز

17

تشکیل سازمانهای مردم نهاد

14061198113

مدارک اولیه برای ثبت سازمان مردم نهاد:

1- ارائه کارت شناسایی

2-ارائه مدرک تحصیلی  

مهلت انجام:

1 ساعت

18

تقاضای بهره برداری جانبی از طرحهای آبخیزداری

13021198104

1-ارائه مدرک شناسایی

2- گواهی شورای محل

3-گواهی مهارت و سلامت

4-تعهد کتبی حفاظت و نگهداری از پروژه و حریم آن

5-تعهد

14 روز

19

مزایده

-

ثبت نام در سامانه ستاد

20 روز

20

مناقصه

-

ثبت نام در سامانه ستاد

30 روز

21

پذیرش متقاضیان امریه سربازی

-

1- ارائه کارت شناسایی

2-ارائه مدرک تحصیلی

7 روز

22

رسیدگی به صورت وضعیت پیمانکاران

-

1- کپی 3 برگ اول قرارداد

2- کپی قرار داد اولیه

3- صورتجلسه تحویل

4- ارزش افزوده

5- روکش امضاء شده صورت وضعیت قبلی

6-کپی تحویل موقت

7-صورت وضعیت تحویل قطعی

7 روز

چاپ | ارسال به ديگران  | 
فرم هاي راهنماي ارباب رجوع
طرح انتقاد و یا شکایت
شماره تماس
فکس
پست الکترونیک (ایمیل )
نشانی
توضیحات
  
(حروف و يا اعداد مشاهده شده را وارد نماييد)