پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - ساماندهی جوامع محلی و تشکل های مردمی برای اجرای برنامه های منابع طبیعی و آبخیزداری و اقدامات آبخیزداری
ساماندهی جوامع محلی و تشکل های مردمی برای اجرای برنامه های منابع طبیعی و آبخیزداری و اقدامات آبخیزداری

             شناسه خدمت :  140611198113

 

            مدارک مورد نیاز :

                                    آموزش: مشخصات فردی شرکت کنندگان ، تعداد افراد ، سطح سواد . . . 

                                    ساماندهی جوامع : کارت شناسایی ، کارت پایان خدمت ،مشخصات فردی  

            

 

شخص ارائه دهنده خدمت

شماره تماس مستقیم

شماره داخلی

حسن رستمی

07633665549

223

 

             قوانین و مقررات :

                                           شرح وظایف سازمان جنگلها مراتع و آبخیزداری کشور

            مراحل انجام خدمت :  

 

 

 مدت :    7-1 روز  

 

  نشانی ، تلفن و شماره فکس اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری هرمزگان و شهرستان های تابعه

چاپ | ارسال به ديگران  | 
فرم هاي راهنماي ارباب رجوع
طرح انتقاد و یا شکایت
شماره تماس
فکس
پست الکترونیک (ایمیل )
نشانی
توضیحات
  
(حروف و يا اعداد مشاهده شده را وارد نماييد)