پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - پروانه بهره برداری از محصولات فرعی جنگل و مرتع
پروانه بهره برداری از محصولات فرعی جنگل و مرتع

            

            شناسه خدمت : 13021197102 

                   مدارک مورد نیاز:

                                                         

افراد حقوقی : ثبت شرکت ، مدارک موسسین شرکت

صدور : درخواست کتبی ، طرح بهره برداری محصولات فرعی جنگلی ( مصوبه کمیته فنی استان ) گزارش بازدید فنی کارشناس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان

تمدید : درخواست کتبی ، طرح بهره برداری محصولات فرعی جنگلی ( مصوبه کمیته فنی استان ) گزارش بازدید فنی کارشناس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان ، سوابق فیش ها ی واریزی و بهره مالکانه 

اصلاح : درخواست کتبی ، طرح بهره برداری محصولات فرعی جنگلی ( مصوبه کمیته فنی استان ) گزارش بازدید فنی کارشناس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان ، سوابق فیش ها ی واریزی و بهره مالکانه

ابطال : گزارش بازدید فنی کارشناس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان ، ابلاغ مصوبه کمیته فنی اداره مل منابع طبیعی استان

              

 

شخص ارائه دهنده خدمت

شماره تماس مستقیم

شماره داخلی

مهدیه ذاکری

07633665549

228

       

                  قوانین و مقررات :    

                                            

صدور : تبصره 7 ماده 3 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور با اصلاحات بعدی آن

ابلاغ مصوبه کمیته فنی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان، قرارداد بهره برداری از محصولات فرعی جنگلی و مرتعی

تمدید و اصلاح و ابطال: ماده 3 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل هاو مراتع کشور با اصلاحات بعدی آن


                  مراحل انجام کار :

                                                      

                                                           

                  مهلت انجام کار :  2 ماه  

 

  نشانی ، تلفن و شماره فکس اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری هرمزگان و شهرستان های تابعه

چاپ | ارسال به ديگران  | 
فرم هاي راهنماي ارباب رجوع
طرح انتقاد و یا شکایت
شماره تماس
فکس
پست الکترونیک (ایمیل )
نشانی
توضیحات
  
(حروف و يا اعداد مشاهده شده را وارد نماييد)