پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - اجرای طرح مدیریت پارک های جنگلی :
اجرای طرح مدیریت پارک های جنگلی :

  کد خدمت : 13021198103

 

مدارک مورد نیاز :

1- درخواست متقاضی

2- ارائه کارت شناسایی

3- ارائه نقشه عرصه مورد نظر به صورت مختصات دار (utm)

4-مجوز استحصال آب

5- آزمایش آب و خاک

6- گزارش کارشناس شهرستان

7-تهیه طرح مورد نظر

8-مصوبه کمیته فنی

9-انعقاد قرارداد

 قوانین و مقررات :

               

قانون برنامه چهارم بند ن ماده 10 قانون بودجه سال 89 ، ماده 17 قانون مدیریت خدمات کشوری ، قانون حفاظت و بهره برداری ، قانون سیاست ها و اجرایی اصل 44 قانون اساسی

مراحل انجام خدمت :  

مهلت انجام : 15 روز 

 

  نشانی ، تلفن و شماره فکس اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری هرمزگان و شهرستان های تابعه

چاپ | ارسال به ديگران  | 
فرم هاي راهنماي ارباب رجوع
طرح انتقاد و یا شکایت
شماره تماس
فکس
پست الکترونیک (ایمیل )
نشانی
توضیحات
  
(حروف و يا اعداد مشاهده شده را وارد نماييد)