پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - ‍‍پاسخ به استعلام طرح های عمومی و عمرانی ، معادن در عرصه های منابع طبیعی
‍‍پاسخ به استعلام طرح های عمومی و عمرانی ، معادن در عرصه های منابع طبیعی
 

کد شناسه خدمت  14041197100

 

مدارک مورد نیاز :

                                    1-    معادن

                        -          نامه استعلام از صنعت و معدن (همراه نقشه معدوده )

                        -          در صورت موافقت شهرستان و کمیته طرح های عمومی عمرانی و معادن فرم تعهد پر شود

                                    2-   طرح های عمومی و عمرانی

                        -          نامه استعلام دستگاه اجرایی برای  پروژه ، طرح تفصیلی و نقشه اجرایی

 

 

شخص ارائه دهنده خدمت

شماره تماس مستقیم

شماره داخلی

فوزیه رادمحمدی

07633665549

243

 

      قوانین و مقررات :

1 طرح های عمومی و عمرانی

- اصول 45 و 50 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1358 و اصلاح 1368

- سند چشم انداز بیست ساله جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 مصوب 1383

- سیاست های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران در بخش منابع طبیعی و کشاورزی مصوب 1384

- (مواد 192،188،155،147،148 فصل سوم ) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 1389

- بند ط و ک ماده 8 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386

- بند ب ماده 12 و ماده 13 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389

- بند د ماده 31 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور مصوب 1346 یا اصلاحات بعدی

- تبصره 2 ماده 1 قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور مصوب 1371

- قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 و 1381 و اصلاحیه

- ماده 3 از برنامه جامع صیانت از جنگل های شمال کشور مصوب 1382 هیات دولت

- ضوابط زیست محیطی فعالیت های معدنی مصوب 1384 هیات وزیران و ایین نامه ارزیابی اثرات زیست محیطی طرح ها و پروژه های بزرگ تولیدی ، خدماتی عمرانی مصوب 1390 هیات وزیران

- مواد 7 و 11 و آیین نامه اجرایی آن از قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب 1353 و اصلاحیه 1371

- قانون مسوولیت مدنی

- قانون مجازات اسلامی

- دستورالعمل مربوط به ضوابط و شرایط واگذاری حق بهره برداری از اراضی ملی و دولتی مصوت 1373 هیات وزیران

2 معادن :

- اصول 45 و 50 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1358 و اصلاح 1368

- سند چشم انداز بیست ساله جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 مصوب 1383

- سیاستهای کلی نظام جمهوری اسلامی ایران در بخش منابع طبیعی و کشاورزی مصوب 1384

- قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 1389 ( مواد 92،188،155،147،148 فصل سوم )

- بند ط و ک ماده 8 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386

- قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی کشور

- قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور مصوب 1371

- قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور مصوب 1346 یا اصلاحات بعدی

- قانون معادن مصوب 1377 و قانون اصلاح قانون معادن مصوب 1390 و آیین نامه اجرایی مربوطه

- دستورالعمل مربوط به ضوابط و شرایط واگذاری حق بهره برداری از اراضی ملی و دولتی مصوت 1373 هیات وزیران

- ضوابط زیست محیطی فعالیت های معدنی مصوب 1384 هیات وزیران و ایین نامه ارزیابی اثرات زیست محیطی طرح ها و پروژه های بزرگ تولیدی ، خدماتی عمرانی مصوب 1390 هیات وزیران

- مصوبه سیایت های دولت در مورد صیانت از جنگل های شمال کشور 1380


مراحل انجام خدمت :

 

نشانی ، تلفن و شماره فکس اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری هرمزگان و شهرستان های تابعه

چاپ | ارسال به ديگران  | 
فرم هاي راهنماي ارباب رجوع
طرح انتقاد و یا شکایت
شماره تماس
فکس
پست الکترونیک (ایمیل )
نشانی
توضیحات
  
(حروف و يا اعداد مشاهده شده را وارد نماييد)