پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - پروانه مرتع داری( چرای دام)
پروانه مرتع داری( چرای دام)

       

      کد شناسه خدمت : 13021197103

 

      مدارک مورد نیاز :

                        - تکمیل فرم شماره 2

 

                        - ارائه کارت شناسایی

 

                        - دو قطعه عکس

 

 

شخص ارائه دهنده خدمت

شماره تماس مستقیم

شماره داخلی

مطهره صمدی

07633665549

226

 

         قوانین و مقررات :  

 

صدور و تمدید و اصلاح : دستورالعمل ضوابط و شرایط بهره برداری صحیح از مراتع به منظور چرای دام باستناد به تبصره یک ماده سه قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع به شماره 41/9590 مورخ1/10/81 سازمان جنگلها مراتع و آبخیزداری کشور

ابطال دستورالعمل ضوابط و شرایط بهره برداری صحیح از مراتع به منظور چرای دام به شماره 41/9590 مورخ1/10/81 سازمان جنگلها مراتع و آبخیزداری کشور- تبصره یک ماده 3 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع

 

رسیدگی به اعتراضات : بند 42 و49 فصل دوم ضوابط و شرایط بهره برداری صحیح از مراتع به منظور چرای دام به شماره 41/9590 مورخ1/10/81 سازمان جنگلها مراتع و آبخیزداری کشور

 مراحل انجام خدمت :  

 

نشانی ، تلفن و شماره فکس اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری هرمزگان و شهرستان های تابعه

چاپ | ارسال به ديگران  | 
فرم هاي راهنماي ارباب رجوع
طرح انتقاد و یا شکایت
شماره تماس
فکس
پست الکترونیک (ایمیل )
نشانی
توضیحات
  
(حروف و يا اعداد مشاهده شده را وارد نماييد)