پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - ساختار سازمانی
ساختار سازمانی

معرفي کلي ساختار سازماني :

 

ساختار سازمانی اداره کل تشکیل شده است از مدیر کل و چهار معاونت به شرح ذیل:

1.   معاونت برنامه ریزی و پشتیبانی

2.   معاونت فنی

3.   معاونت حفاظت و امور اراضی

4.   معاونت آبخیزداری

ادارات روابط عمومی - حراست - ترویج و مشارکتهای مردمی – يگان حفاظت – امور شهرستانها -امور حقوقی و نیز بازرسهای فنی و اداری بعنوان زیر مجموعه های مدیریت مشغول فعالیت اند.

 

در حوزه معاونت برنامه ریزی و پشتیبانی ادارات ذیل فعالیت دارند:

 

1. كارشناس مسئول طرح و برنامه
2. اداره امور مالی
3. اداره امور اداری و پشتیبانی

 

در حوزه معاونت فنی ادارات ذیل فعالیت دارند:

 

1. اداره جنگلداری و جنگلکاری
2. 
اداره مرتع
3. اداره بیابانزدایی
4. اداره بهره برداری

 

در حوزه معاونت امور اراضی و حفاظت ادارات ذیل فعالیت دارند:


1.
اداره حفاظت و حمایت           
2. اداره استعداد یابی اراضی      
3. اداره ممیزی اراضی            

 

در حوزه معاونت آبخیزداری  ادارات ذیل فعالیت دارند      :

1. اداره مطالعات     
2-اداره مهندسی و Gis            

3. اداره اموراجرایی                            

  4. ادره ارزيابي وسيستم اطلاعات جغرافيايي

 5. كارشناس مسئول حوزه آبخيز سد         

6. كارشناس مسئول طرح ريزي             

7. كارشناس مسئول مكانيك خاك            

 

چاپ | ارسال به ديگران  | 
فرم هاي راهنماي ارباب رجوع
طرح انتقاد و یا شکایت
شماره تماس
فکس
پست الکترونیک (ایمیل )
نشانی
توضیحات
  
(حروف و يا اعداد مشاهده شده را وارد نماييد)