پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - مدیران
مدیران
         
                    

امید ذاکری

سمت:مديركل

پست الکترونیکی : hormoz.modirkol.frw.ir 

                تلفن مستقيم :33665552


 

اسحاق مدبر

سمت:معاون پشتيباني وبرنامه ريزي       

پست الکترونیکی : hormoz.moaven.manabe.frw.ir 

تلفن مستقيم:33670880


 

 

 

حبیب اله حاتمی

سمت:معاون فني         

پست الکترونیکی : hormoz.moaven.fani.frw.ir 
 

تلفن مستقيم :33665546


 

 

محمد درویش خواه

سمت:معاونت حفاظت واموراراضي           

پست الکترونیکی : hormoz.moaven.hefazat.frw.ir 

 

تلفن مستقيم:33660920


 

ابراهیم جعفری تختی نژاد

سمت:معاون آبخيزداري          

پست الکترونیکی : hormoz.moaven.abkhizdari.frw.ir 

 

تلفن مستقيم:33672037

 


 

فروغ مسلم زاده

                 سمت:مسئول  روابط عمومي                    

پست الکترونیکی : hormoz.ravabet.omomi.frw.ir 
 

تلفن مستقيم:33680891

 

چاپ | ارسال به ديگران  | 
فرم هاي راهنماي ارباب رجوع
طرح انتقاد و یا شکایت
شماره تماس
فکس
پست الکترونیک (ایمیل )
نشانی
توضیحات
  
(حروف و يا اعداد مشاهده شده را وارد نماييد)