پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - بندر خمير
بندر خمير


 

اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان بندرخمیر

 


 

 

خلاصه گزارش

مساحت کل منابع طبیعی شهرستان بندرخمیر 392988 هکتار شامل جنگل ها بمیزان 65794 هکتار، مراتع 251835 هکتار و بیابان ها با مساحت 56263 هکتار می باشد و دارای اقلیمی گرم و مرطوب بوده که تحت تاثیر آب و هوای بیابانی که از جریانات هوای گرم و خشک شمالی آفریقا و عربستان از یکسو و بیابانهای مرکزی ایران از سوی دیگر متاثر می گردد. خشكسالي یکی از پديدهاي طبيعي مي­باشد كه به صورت دوره­اي، در هر منطقه و با هر شرايط آب و هوايي اتفاق مي­افتد و بخش­هاي مختلف زندگي بشر را دست خوش تاثيرات منفي فراواني ميسازد. با توجه به اهداف مختلف تحقيقاتي و كاربردي، تعاريف متفاوتي از خشكسالي ارائه گرديده است كه متداولترين آن عبارت است از كاهش ميزان بارندگي در يك دوره زماني خاص. خشكسالي بخش هاي مختلف محيطي را در طول دوره حاكميت تحت تاثيرقرار مي­ دهد.  يكي از بخش هاي متاثر شده ازشرايط بلند مدت خشكسالي منابع آب هاي زيرزميني است كه متأسفانه كمتراز ساير بخش ها مورد توجه قرار گرفته است. به عنوان مثال خشكسالي در چند سال اخير باعث كاهش كيفيت و كميت آب چاه ها بویژه در منطقه کهورستان به عنوان قطب کشاورزی استان شده كه خود تأثير چشم گيري در كاهش محصولات كشاورزي در منطقه داشته است بطوريكه Ec آب از 1500 درچهار سال گذشته به 3500 و سطح آب از عمق 30 تا 50 متر به 80 تا 120 متر رسيده است. خشکسالی های اخیر و برداشت بی رویه از منابع آبی و وجود بیش از 400 حلقه چاه مجاز و غیر مجاز در منطقه کهورستان باعث افت شدید دبی چاه ها و شور شدن آب و از بین رفتن پوشش گیاهی دشت کهورستان گردیده است. تاکنون تعداد 30 سازه آبخیزداری در این حوزه و جمعا 41 سازه در سطح شهرستان بندرخمیر شامل سدهای سنگی ملاتی، خاکی و بندهای کوتاه احداث گردیده که در زمان پیک سیلاب و آبگیری سدها حدود 6750000 متر مکعب رواناب استحصال می گردد که کمک شایانی به تغذیه سفره آب زیرزمینی و افزایش آبدهی چاه ها نموده است. با عنایت به موارد ذکر شده و با توجه به اینکه یکی از محورهای اشتغال شهرستان بخش کشاورزی بوده که متاسفانه بدلیل حاکم بودن خشکسالی بیش از 14 سال در سطح شهرستان با کاهش 70 درصدی بارندگی امسال نسبت به سال گذشته تصویب و تخصیص اعتبار اجرای پروژه های آبخیزداری و آبخوانداری در سطح شهرستان بندرخمیر ضروری می باشد.


 

                   گزارش عملکرد اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان

بندرخمیر

آبخیزداری

 

ردیف

عنوان پروژه

 

سال 84

سال 85

سال 86

سال 87

سال 88

سال 89

سال 90

سال 91

تعداد سازه

میزان اعتبار

تعداد سازه

میزان اعتبار

تعداد سازه

میزان اعتبار

تعداد سازه

میزان اعتبار

تعداد سازه

میزان اعتبار

تعداد سازه

میزان اعتبار

تعداد سازه

میزان اعتبار

تعداد سازه

میزان اعتبار

1

احداث سدهای سنگی ملاتی

-

-

10

3500

3

1599

7

 6200

6

3570

4

3150

3

3190

-

-

3

احداث سیل بند خاکی و اپی های حفاظتی

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4

955

-

-

4

احداث بندهای کوتاه

-

-

-

-

3

300

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5

احداث سد تلفیقی

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

4150

-

-

-

-

 

 

 

مرتعداری

ردیف

عنوان پروژه

 

سال 84

سال 85

سال 86

سال 87

سال 88

سال 89

سال 90

سال 91

میزان

میزان اعتبار

میزان

میزان اعتبار

میزان

میزان اعتبار

میزان

میزان اعتبار

میزان

میزان اعتبار

میزان

میزان اعتبار

میزان

میزان اعتبار

میزان

میزان اعتبار

1

حفر چاه مالداری، احداث رزروار و نصب تلمبه بادی

-

-

-

-

-

-

-

-

1

60

-

-

-

-

-

-

2

دخیره نزولات آسمانی

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

34 هکتار

53

-

-

-

-

 

بیابان زدایی

ردیف

عنوان پروژه

 

سال 84

سال 85

سال 86

سال 87

سال 88

سال 89

سال 90

سال 91

میزان

میزان اعتبار

میزان

میزان اعتبار

میزان

میزان اعتبار

میزان

میزان اعتبار

میزان

میزان اعتبار

میزان

میزان اعتبار

میزان

میزان اعتبار

میزان

میزان اعتبار

1

احداث بند و بندسارهای خاکی بلند

-

-

-

-

-

-

-

-

200 هکتار

364

212 هکتار

368

350 هکتار

299

-

-

 

 

جنگلکاری

ردیف

عنوان پروژه

 

سال 84

سال 85

سال 86

سال 87

سال 88

سال 89

سال 90

سال 91

میزان

میزان اعتبار

میزان

میزان اعتبار

میزان

میزان اعتبار

میزان

میزان اعتبار

میزان

میزان اعتبار

میزان

میزان اعتبار

میزان

میزان اعتبار

میزان

میزان اعتبار

1

احداث بندهای خاکی کوتاه

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

50 هکتار

96

300 هکتار

425

-

-

 

حفاظت

ردیف

عنوان پروژه

 

سال 84

سال 85

سال 86

سال 87

سال 88

سال 89

سال 90

سال 91

میزان

میزان اعتبار

میزان

میزان اعتبار

میزان

میزان اعتبار

میزان

میزان اعتبار

میزان

میزان اعتبار

میزان

میزان اعتبار

میزان

میزان اعتبار

میزان

میزان اعتبار

1

اجرای کمربند حفاظتی به روش تنسیق گذاری

-

-

-

-

-

-

-

-

5 کیلومتر

122

 

6 کیلومتر

222

8 کیلومتر

525

-

-

 


عملکرد  واحد آبخیزداری از سال 84 الی 91 بر حسب اعتبار ( میلیون ریال )

 
 عملکرد واحد مرتع از سال 84 الی 91 بر حسب اعتبار ( میلیون ریال )

 


 

 

عملکرد بیابانزدایی از سال 84 الی 91 بر حسب اعتبار ( میلیون ریال )

 

 

 

عملکرد واحد جنگل کاری از سال 84 الی 91 بر حسب اعتبار ( میلیون ریال )

 


 

چاپ | ارسال به ديگران  | 
فرم هاي راهنماي ارباب رجوع
طرح انتقاد و یا شکایت
شماره تماس
فکس
پست الکترونیک (ایمیل )
نشانی
توضیحات
  
(حروف و يا اعداد مشاهده شده را وارد نماييد)